Par mums

Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība dibināta 2022. gada rudenī.

Mēs esam atvērta biedrība, kura visus lielā Ogres novada iedzīvotājus aicina uz regulāru domapmaiņu par novada attīstību un iedzīvotāju aktualitātēm.

Mēs ticam, ka, tikai sarunājoties savā starpā un publiski aktualizējot būtiskus jautājumus, varam nonākt pie kopīgiem darbiem un kopīgi veicināt mūsu novada attīstību.

Mums rūp iedzīvotāju līdzdalība sava novada dzīvē un lēmumu pieņemšanā. Aktīvāka iedzīvotāju vēlme iesaistīties un iedzīvotāju iesaiste no pašvaldības puses ir mūsu darbības galvenie mērķi.

Esam pārliecināti, ka iedzīvotāju informētība par pašvaldībā notiekošo ir priekšnoteikums iedzīvotāju aktīvākai iesaistei. Tāpēc kā vienu no biedrības darbības pamatuzdevumiem redzam arī prasību, lai iedzīvotāji ir informēti par visiem būtiskiem jautājumiem un ikviena lēmuma pieņemšana notiek “caurspīdīgi”, iedzīvotājiem saprotami.

Biedrības statūti

Ar biedrības statūtiem iespējams iepazīties šajā tiešsaistes dokumentā.

Informēti iedzīvotāji = aktīvāki iedzīvotāji!